• Forside
 • Scrum-metoden og laboratorier
 • Om Sundhedsstrategisk Ledelse
 • Presse
 • Scrum-metoden og laboratorier

  For at udvikle og afprøve konkrete modeller for det nære sundhedsvæsen etableres praksisnære laboratorier med fokus på samarbejde, koordination og eventuel opgaveoverdragelse mellem parterne.

  Laboratorierne danner rammen om et tværsektorielt udviklingsforløb, hvor ledere fra hospital, kommuner og almen praksis samarbejder.

  I laboratorierne arbejdes der med at omsætte den gode idé til en konkret prototype, som kan afprøves i praksis.  Arbejdsformen tager afsæt i Scrum-metoden.  (Se mere om Scrum-metodenlaboratoriemodellen og køreplan for laboratorier).

  I menuen til venstre kan du se video fra laboratorierne.

  Temaer for laboratorierne
  Projektets styregruppe har valgt følgende overordnede temaer for laboratorierne:

  Laboratorium 1: Hvordan kan vi behandle borgere med KOL i eget hjem?

  Laboratorium 2: Hvordan kan vi forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser?

  Laboratorium 3: Hvordan giver vi den gode sårbehandling?

  Laboratorium 4: Hvordan sikrer vi sammenhængende forløb på børneområdet?

  Laboratorium 5: Hvordan kan vi samarbejde om forbedrede forløb på det ortopædkirurgiske område?

  Laboratorium 6: Hvordan kan vi komme fra projekt til beslutning om implementering i stor skala?

  Laboratorium 7: Hvordan tager vi bedre hånd om den geriatriske patient?

  Laboratorium 8: Hvordan sikrer vi den bedste visitation af den akut syge patient?

  Laboratorium 9: Når hjemmet er ønsket om det sidste levested

  Laboratorium 10: Lighed i sundhed kræver ulige indsatser

  Laboratorium 11: Demens

  Laboratorium 12: Rehabilitering og tilbage til arbejdsmarkedet

  Laboratorium 13: Rehabilitering af den ældre medicinske patient

  Laboratorium 14: Forebyggelse af akutte indlæggelser (psykiatri)

  Laboratorium 15: Den gode udskrivelse med fokus på rehabilitering (psykiatri)

   

  For hvert laboratorium udpeger styregruppen en laboratoriegruppe af 1-2 praktiserende læger og 1-2 (fortrinsvis) ledere fra hospitalet og fra hver kommune.

   

  Kontakt

  Kontaktperson
  Maria Friis Hansen
  mfha@favrskov.dk
  8964 2119

  Regionshospitalet
  Randers og Grenaa
  Skovlyvej 1
  8930 Randers NØ
  www.regionshospitalet-randers.dk

  Norddjurs Kommune
  Torvet 3
  8500 Grenaa
  www.norddjurs.dk

  Randers Kommune
  Laksetorvet
  8900 Randers
  www.randers.dk

  Syddjurs Kommune

  Lundbergsvej 2
  8400 Ebeltoft
  www.syddjurs.dk

  Favrskov Kommune
  Skovvej 20
  8382 Hinnerup
  www.favrskov.dk

   
 • Sitemap
 • Tilgængelighed
 • Log ind